Bous­sou­fa: ‘Op­win­den­de da­gen in het ver­schiet’

Het Nieuwsblad - - SPORT­WE­RELD -

Het gons­de gis­te­ren van de ge­ruch­ten dat An­der­lecht Mbark Bous­sou­fa van­daag zal voor­stel­len op de fan­dag. Zo’n vaart zal het wel­licht niet lo­pen, maar de Ma­rok­kaan re­kent zelf op een door­braak en prik­kelt de voet­bal­lief­heb­bers op so­ci­a­le me­dia. Eer­der tweet­te hij al een fo­to met een An­der­lecht-sjaal op de ach­ter­grond, post­te hij dat het fi­nan­ci­ë­le niet het be­lang­rijk­ste was en gis­te­ren voeg­de hij daar­aan toe: Ex­ci­ting days ahead and my bir­th­day is co­ming up. (Op- win­den­de da­gen in het ver­schiet en mijn ver­jaar­dag komt er­aan.) Of het iets be­te­kent, is moei­lijk te zeg­gen. Her­man Van Hols­beeck is nog al­tijd niet he­le­maal ge­won­nen voor zijn komst zo­lang er geen oplos­sing is voor Praet. Bous­sou­fa zocht wel al een ap­par­te­ment in Brus­sel. In­tus­sen is de trans­fer van Chan­cel Mbem­ba naar Ne­w­cast­le he­le­maal of­fi­ci­eel. De ver­de­di­ger po­seer­de gis­te­ren met zijn zwart-wit­te trui-

tje. ‘Ik ben fier om dit te mo­gen dra­gen’, zei hij.

Fan­dag

De An­der­lecht-fans kun­nen hun ido­len van­daag trou­wens ko­men toe­jui­chen op de fan­dag. Sup­por­ters zijn wel­kom van­af 10 uur in het Van­den Stock­sta­di­on. In de fan­shop zijn de nieu­we fluo-shirts ver­krijg­baar. Ex­coach Ai­mé Anthue­nis wordt als pe­ter in de bloe­me­tjes ge­zet.

Fo­to: rr

Mbem­ba werd voor­ge­steld bij Ne­w­cast­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.