Ibri~i} i Be{i} idu na SP, Zahirovi} otpao?

Oslobodjenje - - OGLASI - J. LIGATA

Selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Su{i}, danas }e objaviti spisak igra~a, koji }e putovati na Svjetsko prvenstvo u Brazil.

Na spisku se nalaze 24 igra~a, a pozivi su poslati jo{ 1. maja, s obzirom na to da je okupljanje 15. maja, kada }e u Sarajevu startati operacija - SP.

Slu~aj Ibri~i}

Iako dilema nikad nije ni trebalo biti, kada je u pitanju spisak koji }e Pape objaviti, tendenciozno, a ponekad i maliciozno pisanje pojedinih medija, Su{i}a je nerijetko dovodilo u neugodnu poziciju kada je u pitanju odnos sa njegovim igra~ima.

Spo~itavalo mu se mnogo toga, a vjerovatno }e mu se spo~itavati i nakon {to danas pro~ita imena 24 igra~a koja }e voditi na SP. Na prvobitnom spisku trebala su biti 23 igra~a, ali Su{i} }e objaviti spisak od 24 imena, jer nije siguran ho}e li se Mensur Mujd`a, koji je povrije|en, uspjeti oporaviti na vrijeme za po~etak priprema.

Imena njih 20 su se znala jo{ od prvog dana, pa mo`da ~ak i 21-22, a dilema, ukoliko pitate pojedince, bio je Senijad Ibri~i}, kojeg nije bilo na spisku za prijateljski me~ protiv Egipta u Innsbrucku.

U to vrijeme i bilo je logi~no da ga nema, s obzirom na to da je malo igrao za svoj klub. Me|utim, nakon Egipta, Ibri~i} je odigrao sedam uzastopnihme~evauturskojSuperligi, postigav{i neke od klju~nih pogodaka, koji su njegovom timu pomogli da iza|e iz opasne zone.

Me|utim, to ne sprje~ava pojedince da i dalje pi{u o tome kako je Ibri~i} u reprezentaciji samo zbog toga {to je prijatelj sa Edinom D`ekom, navode}i ~ak kako bi njegovo pozivanje u reprezentaciju bio poraz selektora.

Za njihovu informaciju, Su{i} }e danas pro~itati ime Senijada Ibri-

“Mi imamo puno dobrih igra~a. Ne oslanjamo se samo na jednog. Ista je situacija i u Urugvaju. Svi znamo da je Luis Suarez imao sjajnu sezonu u Engleskoj. No, ako nema svoj dan, tu su Diego Forlan i Edinson Cavani, koji im mogu zabiti golove”, dodao je Motta.

Poznato je da selektor nogometne selekcije BiH na SP ne}e voditi Elvira Rahimi}a, a me|u putnicima vjerovatno nema mjesta ni za Miroslava Stevanovi}a i Adnana Zahirovi}a, koji, kao ni Rahimi}, nisu igrali redovno Muhamed Be{i} siguran putnik

Na spisku, ipak, 24 igra~a, s obzirom na to da je Mujd`a zbog povrede neizvjestan

~i}a, koji, ukoliko ga poredimo sa nekolicinom igra~a kojima je mjesto zagarantovano, ima daleko ve}u minuta`u u posljednja dva mjeseca. Ljuti Kraji{nik na spisku je, jer igra redovno i jer to zaslu`uje, a ne zbog prijateljstva sa nekim igra~ima, a pogotovo ne sa Edinom D`ekom, koji uzgred, igra svoju najbolju sezonu od dolaska u Englesku.

Zahirovi}, Stevanovi}...

No, vratimo se spisku... Na njemu nema Elvira Rahimi}a, {to je svima poznato. Iako je Pape veznjaku CSKA obe}ao igranje sve dokontoho}e,ume|uvremenusu se promijenile neke stvari. General nikad nije podbacio u dresu bh. reprezentacije, a mana mu je {to gotovo nikako nije igrao za CSKA, pa ga je Su{i} odlu~io prekri`iti iz igra~kog kadra, iako je Rahimi}eva `elja bio opro{taj u Brazilu.

Na njega }e ovaj defanzivac ipak morati pri~ekati u nekoj od nadolaze}ih prijateljskih utakmi- ca, a ukoliko bude putovao u Brazil, to }e biti u svojstvu jednog od ~lanova stru~nog {taba.

U dresu bh. selekcije nikad nije podbacio ni Adnan Zahirovi}, veznjak Bochuma, kojeg vjerovatno ne}e biti u Brazilu, barem ne kao igra~a, a vrata su zatvorena i Miroslavu Stevanovi}u, koji se prelaskom u [paniju izgubio i rijetko igra, pa je Su{i}u bilo lako donijeti odluku o njegovom nepozivanju.

Prije nekoliko dana selektor bh. tima najavio je i to kako bi na spisku moglo biti jedno iznena|enje, odnosno igra~ koji je i ranije bio u reprezentaciji, ali u posljednje vrijeme nije bio na spisku.

Takvih je mnogo, ali izdvajaju se ~etvorica, koji zaista zaslu`uju obu}i dres bh. tima - Semir [tili}, koji je odli~an od dolaska u poljsku Wislu, zatim Sanel Jahi}, koji nosi dres {vicarskog Grasshoppersa. Tu je i Ermin Zec, koji posljednja dva mjeseca igra kao preporo|en za Gencerbirligi, te na kraju Muha- med Be{i}, najbolji strani igra~ ma|arskog prvenstva, koji nam je itekako potreban u Brazilu.

Polivalentni Be{i}

Upravo je polivalentnost ovog igra~a najbolja preporuka za Su{i}a, s obzirom na to da Be{i} mo`e pokriti nekoliko pozicija - desni bo~ni, defanzivni vezni i stoper, a sli~no va`i i za Jahi}a, koji tako|er pokriva sve pomenute pozicije.

Dileme su i Sven Tino Su{i} i Anel Had`i}, koji su debitovali u utakmici protiv Egipta. Veznjaci Hajduka i Sturma nisu imali prilike odigrati zapa`enu ulogu u tom susretu i jasno je da su njih dvojica, u ovom trenutku, zapravo vi{e zalog za budu}nost, negoli igra~i koji bi mogli donijeti prevagu, u recimo me~u protiv Argentine, kojim }emo otvoriti na{e premijerno SP.

Spisak igra~a zna samo selektor Safet Su{i}, te vjerovatno njegovi saradnici, a danas }e ga ~uti i svi ostali, uklju~uju}i i medije, te same igra~e, koji su jo{ u dilemi da li }e putovati na SP ili ne. Tako }e glas iz N/FSBiH ~ekati pomenuti Sven Tino Su{i}, Anel Had`i}, Ermin Zec, Semir [tili}, Sanel Jahi}, Boris Pand`a, Sr|an Stani}, Zoran Kvr`i} i Adnan Zahirovi}, a mjesta, prema nekim na{im predvi|anjima, ima samo za dvojicu.

Safet Su{i} na SP vodi najspremnije i najbolje

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.