Zna se, Carlsen!

Oslobodjenje - - OGLASI - Pripremio: @elimir MARKOVI]

[FA je organizirala sjajan memorijalni dvokru`ni superturnir prosje~nog rejtinga 2780 i nagradnog fonda 100 hiljada eura, na kojem je ponovo i po ko zna koji puta zablistao mladi Norve`anin

Genijalni svjetski prvak, norve{ki imperator Magnus Carlsen odnio je pobjedu na 1. memorijalu “Vugar Ga{imov”, odigranom od 20. do 30. aprila u ~ast i pomen na prerano preminulog 27-godi{njeg doma}eg igra~a i olimpijca. Medicina je rekla svoje - Vugar je bio fenomen, svjetski {ah - Vugar je bio legenda azerbejd`anskog {aha i vi{e od toga. Polovinu svog kratkog `ivota borio se s tumorom na mozgu i prate}om epilepsijom. ^etiri puta mu je operirana glava, svaki put se vra}ao u sami svjetski vrh! Jednostavno re~eno, Ga{imov je bio ~udesni heroj druge vrste.

Prije po~etka turnira u Shamkiru, desetom gradu po veli~ini u Azerbejd`anu, svi sudionici memorijalnog turnira (A i B), brojna pratnja, tehni~ki aparat i novinari, posjetili su Vugarovo posljednje po~ivali{te i polo`ili cvije}e na njegov grob. U takvoj atmosferi, u Shamkiru su se stopila ~uda svjetskog {aha. Azerbejd`an je pokazao koliko cijeni lik i djelo svog fenomena i heroja, a uvjet broj jedan za vrhunsku predstavu i po~ast bilo je sudjelovanje svjetskog prvaka Magnusa Carlsena. Tim povodom, [FA je organizirala sjajan memorijalni dvokru`ni superturnir prosje~nog rej- tinga 2780 i nagradnog fonda 100 hiljada eura, na kojem je ponovo i po ko zna koji puta zablistao mladi Norve`anin.

Poslije ne{to slabijeg izdanja u prvom krugu, gdje je ubilje`io Mamdjarova i Nakamuru, remizirao s Karjakinom, te pretrpio dva te{ka poraza od Caruane i Radjabova, u drugoj rundi, na startu, ponovo se brutalno obra~unao s “mu{terijama” Mamedjarovim i Nakamurom. Uslijedila su dva remija s Karjakinom i Radjabovom i odlu~uju}a partija posljednjeg kola za naslov protiv Caruane. Osvetni~ki se Carlsen ponio prema mladom Italijanu, naprosto ga je oduvao s plo~e i osvojio turnir. Bilo da pobje|uje ili gubi, bilo da na modnim revijama nosi najnovije modele donjeg ve{a, bilo da se diljem svijeta s djecom nadigrava u baratanju loptom, Carlsen o`ivljava magiju {aha, slavi `ivot.

Kona~an poredak (A):

Carlsen (NOR) 6.5, Caruana (ITA) 5.5, Nakamura (USA), Radjabov (AZE) i Karjakin (RUS) 5 i Mamedjarov (AZE) 3.

Kona~an poredak (B):

Eljanov (UKR) 6.5, Motylev (RUS) 5.5, Bakro (FRA) i Wang Hao (CHN) 5, Wojtasek (POL) 4.5, Mamedov (AZE), Guseinov (AZE), Durarbayli (AZE) i Abasov (AZE) 4 i Safarli (AZE) 3.

Magnus Carlsen sa trofejom u Shamkiru

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.