USAM­LJE­NI OSVET­NIK

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Go­di­na je 1869. Od­vjet­nik John Re­id vra­ća su Tek­sas, ta­da još ne­do­vr­še­nom tran­skon­ti­nen­tal­nom pru­gom, ko­ju vo­di me­na­džer Lat­ham Co­le. U vla­ku se još na­la­ze Ton­to i But­ch Ca­ven­dish, ko­je­ga tran­s­por­ti­ra­ju na mjes­to vje­ša­nja. No Ca­ven­di­sho­va ban­da iz­ba­ci vlak s trač­ni­ca te spa­si But­c­ha.

ŽANR: VESTERN, 2013., SAD

REŽIJA: GO­RE VERBINSKI

ULO­GE: JOHNNY DEPP ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.