PLJAČKA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

U pljač­ki ci­je­nje­ne špa­njol­ske ga­le­ri­je ukra­de­na je i vr­lo vri­jed­na umjet­nič­ka sli­ka. Kao po­moć is­tra­ži­te­lji­ma po­zva­na je nju­jor­ška struč­nja­ki­nja za umjet­ni­ne San­dra Wal­ker. San­dra je sa­mo­hra­na maj­ka ko­ja je bi­la u bra­ku s po­li­cij­skim de­tek­ti­vom Bru­ce­om. Is­tra­ga je u ti­je­ku i Bru­ce se po­či­nje bri­nu­ti za San­dru...

ŽANR: AKCIJA, 2004., SAD REŽIJA: BRYAN GOERES ULO­GE: ELLEN POMPEO ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.