DOKUMENTARNI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

NATIONAL GEOGRAPHIC

09:40 Opa­ka tu­na: Sje­ver pro­tiv Ju­ga 10:30 Zna­nost glu­pog 10:50 Ulič­ni ge­nij 11:10 Bra­in Ga­mes 12:05 Auto SOS 3

13:00 Na­cis­tič­ke me­ga­gra­đe­vi­ne 15:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 17:00 Zvjez­da­ni raz­go­vo­ri 19:00 Opa­ka tu­na: Sje­ver pro­tiv Ju­ga 20:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 21:00 Opa­ka tu­na: Sje­ver pro­tiv Ju­ga

22:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 23:00 Ge­nij

VIASAT EXPLORE

16:40 Ra­di­oni­ca Gra­veyard Carz 17:25 Pri­je­voz brv­na­ra 17:50

Naj­bo­lji vo­za­či ka­mi­ona 18:40 Ču­do­viš­ni ša­ran 19:25 Oce­an­ski ka­ubo­ji 20:15 Po­tra­ga za ža­dom 20:35 Po­tra­ga za ža­dom 21:00

Ve­li­ko na­tje­ca­nje u ri­bo­lo­vu 22:30 Tra­ga­či za bla­gom

VIASAT HISTORY

15:50 Lo­vac na oruž­je 16:40 Mu­zej­ske taj­ne 17:30 Bor­be­ni bro­do­vi 18:20 Šest že­na Hen­ri­ka VIII. 19:10

Za­bra­nje­na po­vi­jest 20:00

Od svjet­skog do hlad­nog ra­ta 21:00 Bor­be­ni bro­do­vi 21:50 Is­treb­lje­nje - Uni­šte­nje europ­skih Ži­do­va 22:50 Ot­kri­va­nje taj­ne 23:45 Lov­ci na mi­to­ve 00:40 Mu­ške­ti­ri

SE­RI­JA HTV 3

22:40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.