DOKUMENTARNI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

NATIONAL GEOGRAPHIC

08:00 Zlat­ni ku­mo­vi 09:40

Ve­li­ka utr­ka čo­vje­čans­tva 10:30 Zna­nost glu­pog 10:50 Ulič­ni ge­nij 11:10 Bra­in Ga­mes 12:05 Auto SOS 3 13:00 Ve­lik, ve­ći, naj­ve­ći 14:00 Se­kun­de do ka­tas­tro­fe 15:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 17:00

Zvjez­da­ni raz­go­vo­ri 18:00 Ge­nij 19:05 Zna­nost glu­pog 21:00 Po­mi­ca­nje gra­ni­ca 22:05 Bra­in Ga­mes 4 23:00 Ge­nij 00:00 U ame­rič­koj ma­fi­ji

VIASAT EXPLORE

16:40 Ra­di­oni­ca Gra­veyard Carz 17:25 Pri­je­voz brv­na­ra 17:50 Naj­bo­lji vo­za­či ka­mi­ona 18:40 Ču­do­viš­ni ša­ran 19:25 Oce­an­ski ka­ubo­ji 20:15 Po­tra­ga za ža­dom 21:00 Naj­bo­lji vo­za­či ka­mi­ona 22:30 Tra­ga­či za bla­gom 23:15 Tra­ga­či za bla­gom

VIASAT HISTORY

15:20 Opa­ki iz­u­mi 15:50 Lo­vac na oruž­je 16:40 Mu­zej­ske taj­ne 17:30 Us­pon ci­vi­li­za­ci­je 18:25 Šest že­na Hen­ri­ka VIII. 19:15 Za­bra­nje­na po­vi­jest 20:05 Wolf Hall 21:00 Plan­ta­ge­ne­to­vi: Naj­kr­va­vi­ja bri­tan­ska di­nas­ti­ja 21:50 Drev­ni ubo­ji­ce 22:40 Ubo­ji­ti stro­je­vi 23:35 Lov­ci na mi­to­ve 00:30 Mu­ške­ti­ri

SE­RI­JA HTV 2

18:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.