SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK -

ARE­NAS­PORT 1

12:00 Nogomet SLA­VEN BELUPO - GNK DI­NA­MO ZAGREB

14:00 Nogomet NO­VI ZELAND - PERU 16:00 Bob če­tve­ro­sjed LAKE PLACID 1. I 2. VOŽNJA

18:00 Ko­šar­ka ZA­DAR - SPLIT

20:00 Ko­šar­ka ZO­NA CE­DE­VI­TA 21:00 Ko­šar­ka MOR­NAR - IGOKEA 23:00 Nogomet JA­PAN - BRA­ZIL

ARE­NAS­PORT 2

10:30 Ko­šar­ka MEGA BEMAX - PARTIZAN 12:00 Bej­z­bol WOR­LD SERIES GAME 1 14:00

Nogomet CORINTHIANS - AVAI 16:00 Ru­ko­met BAR­CE­LO­NA - LOWEN 17:30 Boks KOTV MA­GA­ZIN 18:00 Nogomet JA­PAN - BRA­ZIL 20:00 For­mu­la 1 VN BRAZILA: UTR­KA 22:00

Bob dvo­sjed LAKE PLACID 1. I 2. VOŽNJA

SPORT­KLUB 1

15:00 ATP Mas­ters Cup London - Sin­gle LI­VE 16:45 Kva­li­fi­ka­ci­je za SP - Playoff (2nd leg): Gre­ece - Cro­atia

18:30 Nogomet - pri­ja­telj­ska: Tur­key - Al­ba­nia LI­VE 20:25 NBA Li­ve 20:45 Kva­li­fi­ka­ci­je za SP - Playoff (2nd leg): Italy - Swe­den LI­VE 22:40 SK Mix

23:00 Po­ker Stars

SPORT­KLUB 2

14:50 Nogomet - pri­ja­telj­ska: Bel­gi­um - Mexi­co 16:40

Se­gun­da Di­vi­si­on: Al­ba­ce­te - Al­me­ria 18:25 Car Fa­shi­on

19:00 ATP Mas­ters Cup London - Do­ubles LI­VE 21:00

ATP Mas­ters Cup London - Sin­gles LI­VE 23:00 Nogomet - pri­ja­telj­ska: Tur­key - Al­ba­nia

01:00 NBA: Wa­shin­g­ton - Sa­cra­men­to LI­VE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.