UKLJUČI SE I OSVOJI SUZUKI SWIFT

DOZNAJTE SVE I O OS­TA­LIM NAGRADNIM IGRA­MA KO­JE SE TRE­NU­TAČ­NO ODVIJAJU U HR­VAT­SKOJ...

24sata - - PRVA STRANICA -

naj­di­na­mič­ni­ji i naj­za­bav­ni­ji Swift do sa­da la­ga­na kons­truk­ci­ja i ma­la po­troš­nja go­ri­va hr­pa “gad­ge­ta” u funk­ci­ji kom­fo­ra i si­gur­nos­ti još pros­tra­ni­ji prt­ljaž­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.