Ve­ge­ta­ri­jan­skim i ve­gan­skim pre­hram­be­nim pro­izvo­di­ma ne­dos­ta­ju vi­ta­min B12 i že­lje­zo, upo­zo­ri­la je nu­tri­ci­onis­ti­ca Le­ta Pi­lić i do­da­je ka­ko ve­ge­ta­ri­jan­ci i ve­ga­ni to ne bi smje­li za­ne­ma­ri­va­ti.

24sata - - JA, POTROŠAČ -

- S ob­zi­rom da sa­dr­že so­ju, u nji­ma ima ma­lo že­lje­za no cr­ve­no me­so je bolji iz­vor tog mi­ne­ra­la. Zato ve­ga­ni i ve­ge­ta­ri­jan­ci tre­ba­ju kon­zu­mi­ra­ti i dru­ge bilj­ne iz­vo­re že­lje­za po­put tam­no­ze­le­nog lis­na­tog po­vr­ća - po­jas­ni­la je nu­tri­ci­onis­ti­ca Pi­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.