Nje­mač­ka

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ni­jem­ci su naj­ve­ći svjet­ski iz­voz­ni­ci sla­do­le­da i pre­hram­be­nih ar­ti­ka­la iz ka­te­go­ri­je jes­ti­vog le­da. Go­diš­nje iz­ve­zu 151.245 to­na, vri­jed­nih 497 mi­li­ju­na do­la­ra, ili 3297 do­la­ra po iz­ve­ze­noj to­ni sla­do­le­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.