MOLSON COORS

mark Hun­ter

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Mark Hun­ter, glav­ni di­rek­tor druš­tva Molson Coors UK&Ire­land, ob­na­šat će duž­nost glav­nog di­rek­to­ra Molson Coors Cen­tral Eu­ro­pe, no­ve pos­lov­ne je­di­ni­ce Molson Coors Brewing Com­pany ko­ja je pre­uze­la StarBe­va, u sklo­pu ko­jeg dje­lu­je i Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.