iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­ki su pos­lo­dav­ci već pred­la­ga­li da na­pra­vi­mo ne­ku vr­stu štraj­ka kao upo­zo­re­nje vla­di da Ne ide u do­brom smje­ru

IVAN MI­LO­LO­žA

v. d. predsjednika HUP-a u Glo­bu­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.