VI­RO CERTIFICIRAO PRO­IZVOD­NJU ŠE­ĆE­RA I MLINARSTVO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - db

Vi­ro tvor­ni­ca še­će­ra i Vi­ro­va mli­nar­ska tvrt­ka kćer Sla­vo­ni­ja Žu­pa­nja cer­ti­fi­ci­ra­le su svo­je pro­izvod­ne pro­ce­se pre­ma IFS nor­mi. IFSom su u Vi­ru obu­hva­će­ni pro­izvod­nja i pa­ki­ra­nje bi­je­log še­će­ra, pro­izvod­nja te­ku­ćeg še­će­ra, me­la­se i bri­ke­ti­ra­nog re­pi­nog re­zan­ca. U dru­goj tvrt­ki cer­ti­fi­ci­ra­na je pro­izvod­nja mli­nar­skih pro­izvo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.