ZO­RAN MI­LA­NO­VIĆ

pred­sjed­nik SDP-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

VLA­DA JE ‘NA LERU’, PRAKTIČKI, JE­DVA JOJ PULS KUCA... NE­MA OV­LAS­TI PREDLOŽITI IZ­MJE­NE ZA­KO­NA O SUZBIJANJU NE­RE­DA NA SPORT­SKIM NA­TJE­CA­NJI­MA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.