Hr­vat­ska us­pos­ta­vi­la od­no­se sa S. Kris­to­fe­rom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - (sve)

Hr­vat­ska je us­pos­ta­vi­la di­plo­mat­ske od­no­se s Fe­de­ra­ci­jom Sve­tog Kris­to­fo­ra i Ne­vi­sa, otoč­nom dr­ža­vom u Ka­rip­skom mo­ru iz sku­pi­ne Ma­lih An­ti­la. Pri­op­će­nje je pot­pi­sao Vla­di­mir Drob­njak, pred­stav­nik Hr­vat­ske pri UN-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.