Is­lam­ska dr­ža­va u pro­tu­na­pa­du na Fa­lu­džu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

ZAGREB Bor­ci Is­lam­ske dr­ža­ve (IS) ju­čer su po­kre­nu­li pro­tu­na­pad na irač­ke voj­ne sna­ge ko­je se pro­bi­ja­ju u Fa­lu­džu, pre­no­se agen­ci­je. Pro­tu­na­pad IS-a do­go­dio se dan na­kon što je irač­ka voj­ska uš­la u juž­no pred­gra­đe Nu­aimiyu, iz­ja­vi­li su voj­ni duž­nos­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.