No­vi deč­ko 42-go­diš­nje Ka­te Moss ima 18 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Još ne­dav­no 42-go­diš­nja Ka­te Moss lju­bi­la je 28-go­diš­njeg Ni­ko­la­ja von Bi­smar­c­ka. Sa­da je dob­nu ljes­tvi­cu spus­ti­la još ni­že. Na­vod­no je u ve­zi s 18-go­diš­njim Ja­ke­om Cur­ti­som, si­nom svo­jeg du­go­go­diš­njeg pri­ja­te­lja re­da­te­lja Ric­har­da Cur­ti­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.