4

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

FAKULTETSKE DIPLOME ima Ab­du­lah Nu­man. U Aus­tra­li­ji se po­sve­tio uče­nju pa je ta­ko ste­kao diplome iz is­lam­skih zna­nos­ti, fi­lo­zo­fi­je, so­ci­olo­gi­je i me­nadž­men­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.