Po­li­tič­ka eli­ta na otvo­re­nju me­ga­tu­ne­la u Švi­car­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Got­t­hard je pro­ko­pan 2300 me­ta­ra is­pod sti­je­ne švi­car­skih Al­pa. Na sve­ča­nost otvo­re­nja tu­ne­la švi­car­ska vla­da po­tro­ši­la je 11 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.