Je­dins­tve­ni nov­čar­ski cen­tar od 1. ožuj­ka 2017.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rok)

Iz­mje­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj skr­bi stu­pa­ju na sna­gu od­mah po obja­vi, aman­d­man je ko­ji je da­nas na Vla­di. Že­li se ti­me iz­bje­ći vi­šed­nev­na prav­na ne­si­gur­nost ko­ris­ni­ka so­ci­jal­nih nak­na­da jer se od­ga­đa us­pos­ta­va je­dins­tve­nog nov­čar­skog cen­tra za 1. ožuj­ka 2017.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.