Sje­ver­na Ko­re­ja: Za nas je Do­nald Trump mu­drac

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Sje­ver­no­ko­rej­ski list DPRK, ko­ji slu­ži kao ka­nal za po­ru­ke li­de­ra Kim Jong-una, na­hva­lio je Do­nal­da Trum­pa, na­zvav­ši ga mu­dra­cem ko­ji će do­no­si­ti bo­lje od­lu­ke od H. Clin­ton. Ti­me alu­di­ra­ju na naj­a­ve Trum­pa da će po­vu­ći pos­troj­be iz J. Ko­re­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.