Po­drav­ki čak 23 od­li­čja Su­pe­ri­or Tas­te Awar­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Po­drav­ki­ni pro­izvo­di, Li­no La­da, Eva sku­ša fi­le­ti... u Bruxel­le­su su osvo­ji­li čak 23 od­li­čja Su­pe­ri­or Tas­te Award. Od 2008. do danas u vr­hu ku­li­nar­ske svjet­ske ljes­tvi­ce naš­lo se više od 70 Po­drav­ki­nih pro­izvo­da, ko­ji se pro­da­ju u više od 40 ze­ma­lja svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.