Iz­bor­nik An­te Ča­čić: Ne­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Na­ši su u zrač­nu lu­ku Le Ha­vre sti­gli mi­nu­tu pri­je pre­dvi­đe­nog vre­me­na, vje­ro­jat­no za­to što su le­tje­li tvrt­kom Ni­ki­ja La­ude

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.