3 Pu­že­vi na ka­pu­li

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja& Pića -

Na 1 dl mas­li­no­va ulja na tan­ke tra­ke re­za­ne i zaz­la­će­ne ka­pu­le do­daj­te oko 40 dag oćiš­će­nih vi­no­gra­dar­skih pu­že­va ko­je ste pret­hod­no oba­ri­li u vo­di i sve za­jed­no pir­jaj­te pod­li­je­va­ju­ći sa 1 dl bi­je­log vi­na. Kad se ka­pu­la po­sve­ma zaz­la­ti, a me­so pu­že­va smek­ša, po­so­li­te i po­pa­pri­te pa još jed­nom pro­mi­je­šaj­te dok je je­lo vru­će. Slu­ži­te s ku­ha­nom ri­žom ili ječ­mom. Po re­cep­tu ne­re­tvan­skog ho­te­la „Mer­lot“

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.