No­va se­zo­na – sta­ra pi­ta­nja i mis­te­ri­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ču­dan je svi­jet TV pro­du­ce­na­ta. Ne­ke od­lič­ne se­ri­je uga­še­ne su na­kon pr­ve se­zo­ne, a ne­ke po­put “Wayward Pi­ne­sa” do­bi­le su dru­gu se­zo­nu. Se­ri­ja je bi­la za­nim­lji­va u pr­voj se­zo­ni, dok se ni­je ot­kri­lo gdje (bo­lje re­če­no kad) je taj Wayward Pi­nes. A u dru­goj se­zo­ni po­nav­lja­ju se si­tu­aci­je iz pr­ve, sa­mo s no­vim pro­ta­go­nis­ti­ma. Red stra­hov­la­de, red “gdje sam ja i tko su ovi lju­di”, red “ja bih ku­ći, pus­ti­te me odav­de” i ta­ko iz epi­zo­de u epi­zo­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.