Vi­di­mo se po­nov­no u Pa­ri­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Mo­je druš­tvo sti­glo je iz Nje­mač­ke, bit će­mo i na utak­mi­ca­ma pro­tiv Če­ške i Špa­njol­ske. Do­la­zi nas na sto­ti­ne – go­vo­ri Ivan iz Jaj­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.