Cro­bex in­dek­si pa­da­ju dru­gi tje­dan za­re­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (tr)

Cro­bex in­dek­si na Za­gre­bač­koj bur­zi pa­li su i proš­log tjed­na, a di­je­lom je to po­s­lje­di­ca i ne­iz­vjes­ne po­li­tič­ke si­tu­aci­je u ko­joj se na­la­zi Hr­vat­ska. Cro­bex in­deks pao je za 0,54%, na 1694 bo­da, a Cro­bex10 za 0,22%, na 989 bo­do­va. Re­dov­ni pro­met di­oni­ca­ma iz­no­sio je 33,2 mil. ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.