12

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MJES­TA NA BRO­DU za­uzet će 11 umi­rov­lje­nih bra­ni­te­lja i je­dan sni­ma­telj, a ka­pe­tan 15,5 m du­gač­kog i 5,3 m ši­ro­kog bro­da no­si­vos­ti 38 bru­to to­na bit će Pe­ri­ša Stra­ži­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.