NA­ŠI SU SE NA­VI­JA­ČI UJEDINILI, NI­JE BI­LO PO­DJE­LA NA TRI­BI­NA­MA

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Eif­fe­lov to­ranj ovo ne pam­ti, oku­pi­ra­li smo ga. Li­je­po je vi­dje­ti nas ova­ko je­dins­tve­ne, rek­la je pla­vu­ša iz Hr­vat­ske Ako se mo­že­mo dru­ži­ti na pos­lu, za­što ne bi­smo i na no­go­me­tu, go­vo­ri­li su pri­ja­te­lji, Za­dra­nin An­te i Tur­čin Atuk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.