Cle­ve­land Ca­va­li­er­si iz­bo­ri­li sed­mu utak­mi­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (dh)

Ko­šar­ka­ši Cle­ve­land Ca­va­li­er­sa, ko­ji su gu­bi­li 1-3 u fi­nal­noj se­ri­ji NBA li­ge, us­pje­li su iz­bo­ri­ti maj­sto­ri­cu na­kon što su na do­ma­ćem te­re­nu svla­da­li bra­ni­te­lje nas­lo­va Gol­den Sta­te War­ri­or­se sa 115:101, pa je re­zul­tat u po­bje­da­ma iz­jed­na­čen na 3-3. Od­lu­ču­ju­ća, sed­ma utak­mi­ca za NBA pr­va­ka igra se u ne­dje­lju 19. lip­nja u Oak­lan­du. PONIŠTENJE DIJELA JAV­NOG NA­TJE­ČA­JA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.