Obrt­nik ile­gal­no is­ko­pao 110.000 ku­bi­ka šljun­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

ZAGREB Obrt­nik (63) sa ši­reg lud­bre­škog po­dru­čja ile­gal­no je is­ko­pao šlju­nak i pi­je­sak vri­je­dan 2,2 mi­li­ju­na ku­na! Od svib­nja 2012. do 12. si­ječ­nja ove go­di­ne na po­lju zva­nom Prud­ni­ce is­ko­pao je oko 110.000 pros­tor­nih me­ta­ra šljun­ka i pi­je­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.