Mah­ni­tost

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Zbog ne­su­gla­si­ca ko­no­bar Richard Bla­ney od­lu­či da­ti ot­kaz u pu­bu, una­toč pro­tiv­lje­nju ko­le­gi­ce, Bar­ba­re “Babs” Mil­li­gan. Dok po­li­ci­ja iz Tem­ze iz­vla­či još jed­nu umo­re­nu dje­voj­ku, Richard naj­pri­je svra­ti do svog sta­rog pri­ja­te­lja...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.