Ma­njin­ski mo­za­ik

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Mar­ga­re­ta Čo­ko­nai ro­đe­na je u Ba­ra­nji u nje­mač­koj obi­te­lji Pirk. Oso­bi­to je po­nos­na na obi­telj­sku ku­li­nar­sku ba­šti­nu ko­ju vjer­no ču­va i nje­gu­je. Sva­kod­nev­no pre­bi­re po stra­ni­ca­ma sta­re ku­ha­ri­ce svo­je ba­ke i maj­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.