Na­tje­ra­li že­nu da ski­ne bur­ki­ni i na­pi­sa­li kaz­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Po­li­ci­ja u Ni­ci na­pi­sa­la je pri­ja­vu 34-go­diš­njoj mus­li­man­ki na pla­ži zbog no­še­nja bur­ki­ni­ja te je na­tje­ra­la da ga ski­ne na li­cu mjes­ta. Na kaz­ni su po­li­caj­ci na­pi­sa­li ka­ko “nje­zi­na odje­ća ne po­štu­je do­bre stan­dar­de po­na­ša­nja i se­ku­la­ri­zam”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.