Ulo­vio mor­skog psa, na­to­va­rio ga na sku­ter i kre­nuo ku­ći

Vecernji list - Hrvatska - - TV & Vodič 47 - (luc)

Ri­bar iz Pa­dan­ga na in­do­ne­zij­skom oto­ku Su­ma­tri odu­šev­lje­no je iz­va­dio svoj ulov, mor­skog psa, na oba­lu, na­to­va­rio ga na sku­ter i kre­nuo ku­ći pri­pre­ma­ti ve­če­ru. Mor­ski pas na sku­te­ru pri­vu­kao je zna­ti­želj­ne po­gle­de pro­laz­ni­ka i dru­gih vo­za­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.