Ma­lim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma pr­va ra­ta pot­po­ra za ra­zvoj

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di iz­vi­jes­ti­la je da je is­pla­ti­la pr­vu ra­tu pot­po­ra za 17 no­vih pro­je­ka­ta u sklo­pu ra­zvo­ju ma­lih OPG-ova. Sva­kom po­ljo­pri­vred­ni­ku odo­bra­va se 15.000 eura u kun­skoj pro­tu­vri­jed­nos­ti, od če­ga 85% da­je EU, os­ta­lo dr­ža­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.