1966.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

bi­la je pomirba u mo­joj obi­te­lji Ja sam mo­rao ne­ki dan na te­le­vi­zi­ji re­ći da je čo­vjek ko­ji je do­go­jio mo­ju ma­ter bio us­ta­ša i da je bio moj de­da... Tu že­nu je moj otac ože­nio ‘66., moj otac je iz pr­vo­bo­rač­ke obi­te­lji za zvi­jez­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.