Uhi­će­nik po­ku­šao sko­či­ti kroz za­tvo­ren pro­zor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Pot­pi­sav­ši rje­še­nje ko­jim ga se ša­lje u is­traž­ni za­tvor zbog po­ku­ša­ja iz­nu­de, 24-go­diš­nji D.Š. za­le­tio se i po­ku­šao sko­či­ti kroz za­tvo­ren pro­zor na Žu­pa­nij­skom su­du. In­ci­dent se zbio u so­bi su­ca is­tra­ge N. Lju­bo­je­vi­ća. Uhi­će­nik je svla­dan, lak­še po­re­zan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.