100% za­gor­sko

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

RIJEČKI KORZO Sa­jam 100% za­gor­sko otvo­ren je ju­čer na ri­ječ­kom Kor­zu. Do­ga­đaj ko­ji je uve­se­lio Ri­je­ča­ne i nji­ho­ve gos­te or­ga­ni­zi­ra­la je Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja i nje­zi­na Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.