Sa­bo­ta­ža

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

ZO­RAN FERIĆ: Funk­ci­ja umjet­nos­ti i jest da sa­bo­ti­ra ne­ke us­ta­lje­ne na­či­ne raz­miš­lja­nja, osje­ća­nja, po­gle­da na svi­jet...

knji­žev­nik PE­TAR GLEBOV/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.