Te­ški zlo­či­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Odjel iz­vla­či priz­na­nje na­kon što je trud­na su­pru­ga ugled­nog film­skog re­da­te­lja pro­na­đe­na mr­tva. No­va za­mje­ni­ca jav­nog tu­ži­oca Em­ma Ri­os iz­a­zi­va Raydo­ri­cu. Odjel je na no­ga­ma zbog slo­že­nog slu­ča­ja uboj­stva i sa­mo­uboj­stva.

SE­RI­JA 21.45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.