Jak­na Pa­tric­ka Swayzea pro­da­na za 427.000 kn

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (sam)

Kož­na­ta jak­na ko­ju je Pa­trick Swayze no­sio u fil­mu “Pr­lja­vi ples” pro­da­na je na auk­ci­ji za 427.000 kn. Pro­da­no je još 100 pred­me­ta ko­ji su pri­pa­da­li po­koj­nom glum­cu. Nje­go­va udo­vi­ca Li­sa Ni­emi ka­že da je “po­mi­je­ša­nih osje­ća­ja” zbog pro­da­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.