Os­ta­nak mla­dih

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SABINA GLASOVAC: Po­du­zet­ni­ci­ma je po­treb­no omo­gu­ći­ti jed­na­ke šan­se za pro­jek­te, a grad Za­dar mo­ra osi­gu­ra­ti os­ta­nak mla­dih

PATRIK MACEK/PIXSELL

Kan­di­dat­ki­nja SDP-a, HNS-a i HSS-a za gra­do­na­čel­ni­cu Za­dra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.