2

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

pu­ta osva­jao je Zi­ne­di­ne Zi­da­ne Li­gu pr­va­ka, jed­nom kao igrač Re­ala (2002.), te jed­nom kao tre­ner (2016.). Sa­da mo­že pos­ta­ti pr­vi tre­ner u po­vi­jes­ti ko­ji je LP osvo­jio dvi­je go­di­ne za­re­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.