Atle­ti­co ovo­ga lje­ta ne smi­je ku­po­va­ti igra­če

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Sport­ski ar­bi­traž­ni sud (CAS) od­bio je u če­t­vr­tak žal­bu Atle­ti­co Ma­dri­da na kaz­nu da mu se do 2018. za­bra­ni do­vo­đe­nje no­vih igra­ča. CAS ni­je htio sma­nji­ti kaz­nu Atle­ti­cu za šest mje­se­ci, kao što je uči­nio Re­alu, pa će mo­ra­ti če­ka­ti si­je­čanj idu­će go­di­ne za do­vo­đe­nje po­ja­ča­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.