Na lu­tri­ji Power­ball osvo­jio 3 mi­li­jar­de ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Svi do­bit­ni bro­je­vi na ame­rič­kom Power­bal­lu, na ko­jem je glav­ni zgo­di­tak do­seg­nuo vr­to­gla­vih 448,7 mi­li­ju­na do­la­ra (3 mi­li­jar­de ku­na), po­go­đe­ni su u su­bo­tu u Ka­li­for­ni­ji, obja­vi­la je ju­čer ame­rič­ka lu­tri­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.