Po­li­ca­jac pu­cao na svo­joj svad­bi i ra­nio dje­voj­či­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

U no­vo­sad­skom na­se­lju Ali­be­go­vac za­lu­ta­li me­tak ra­nio je de­se­to­go­diš­nju dje­voj­či­cu ko­ja je bi­la na ro­đen­dan­skoj za­ba­vi u dvo­ri­štu igra­oni­ce. Me­tak je is­pa­lio po­li­ca­jac ko­ji se že­nio. BINGO /23. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.