Za­gor­ka već osmu se­zo­nu vo­di noć­ne Taj­ne Gri­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (pb)

Osma se­zo­na Taj­ni Gri­ča, noć­ne tu­re Gor­njim gra­dom, po­či­nje u pe­tak u 21.30 sa­ti u Mes­nič­koj, kod ki­pa An­dri­je Ka­či­ća Mi­oši­ća. Tu­ru vo­di lik Ma­ri­je Ju­rić Za­gor­ke, a uz oživ­lja­va­nje grad­skih le­gen­di i ro­man­si­ra­nih cr­ti­ca iz ro­ma­na slav­ne knji­žev­ni­ce po­sje­ti­te­lji­ma po­vi­jest Za­gre­ba pri­po­vi­je­da tri­de­se­tak iz­vo­đa­ča, pro­fe­si­onal­nih glu­ma­ca, glaz­be­ni­ka, vi­te­zo­va, ko­nja­ni­ka... Tu­ra sto­ji 150 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.