Ju­lia Sti­les pot­kraj go­di­ne pos­tat će maj­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

Glu­mi­ca Ju­lia Sti­les oče­ku­je pr­vo di­je­te sa za­ruč­ni­kom Pres­to­nom J. Co­okom. Be­ba bi tre­ba­la bi­ti ro­đe­na pot­kraj go­di­ne, a par se za­ru­čio na Bo­žić 2015., ka­da je Co­ok klek­nuo i za­pro­sio 36-go­diš­nju glu­mi­cu na od­mo­ru u Ko­lum­bi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.